Вітаємо !
Сайт art.pl.ua створено.

Видаліть файл index.html в кореневій папці домену, аби це повідомлення зникло.
З питань підтримки - WPHost.me.
© Український хостинг Wordpress